Türk

 

 

Dünya YASA Kurucu MeclisiDünya devletlere veya diğer kurumlara ait değildir. Her insana ve insanlığa aittir. İnsanların bilgilerini çalıp yerine Din değiştirdiler. Bugünün elit'lerinin dünyası böyle ortaya çıktı. Bilgi edinin, insanlık sorumluluğunu alın ve onların güçleri biter.


 

Bu dünyanın insanları

 

Almanya yasal Kurucu Meclisinin katılımcıları ve konseyleri insanlığın sıkıntılı durumunu ve gerçek sorunlarını uzun zamandır bilmektedir. Diğer ülkelerdeki insanlardan, geçmişleri ve kendi alanlarında gerçek sorun ve bağlantılarının da tanındığını biliyoruz.

Onlar tıpkı bizim gibi bir azınlıktır, kesinlikle koşulsuz ve talepsiz bir şekilde sistemi takip eden tamamen hipnotiz edilmis kitle arasinda tutuklanırlar. Bu dünyadaki insanlığın çoğunluğu kanuni bir hukuk sisteminde ve dolayısıyla birkaç elit tarafından kurulmus bir yapay matriste yaşıyor.İnsanlara simule edilip ve iddia edilen haklar, ancak “dünya” dediğimiz daha büyük bir sahnelemenin bir parçasıdIr.

Gerçek şu ki, bireylerin kendi hakları olduğunu ilan edip bu yapay ve yasal matrisin operatörleri tarafından tüm insan haklarının çalınmasıdır. Bu nedenle, Almanya yasal Kurucu Meclisi, gelecek nesiller gibi günümüz insanlarına hazır olmalarını sağlamak amacıyla, herhangi bir yasal hukuka üstün olan bu "aşırı pozitif" yasal ilişkileri talep eder. Tüm insanlığın yüksek haklarını talep etmeye ve kendi ülkelerinde kullanmaya çağırıyoruz. Bu amaçla, 29 sayılı Kararname kabul edilmiştir.


Biz Almanya yasal Kurucu Meclisinin insanlarıyız. Tüm insanlığın bir parçası ve şu anda her bir bireyin yaşam ve refah haklarının koruyucuları. İnsanoğlunu, rahmindeki doğumlarıyla zaten haklarınız olan aşırı pozitif haklara, tüm hakların en yüksek seviyesine koyarız. Kimse size bu hakları veremez ve kimse sizden alamaz. Biz burada seni bekliyoruz.29 sayılı Kararname

 

Bugün, 26 Eylül 2019 tarihli Federal Almanya Devleti Yasa Kurucu Meclisi Genel Kururlugu, 25 sayili Kanun'u yürürlüğe koymakta ve bu Kanun Hükmünde ile 29 sayılı Kararnameyi çıkarmaktadır.

 

 

Önsöz

 

Bu yasal dünyanın mevcut yöneticileri, bir süredir bir dünya anayasası üzerinde çalışmaktadirlar. Ki her Yasal Ülkenin, ve veyahut benzeri düzenleyeci belgelerini, kendi idari alanlara, „uluslararası hukuki iliskisinde“aldatarak, „ülkeler yasa“ dedikleri sahte bireysel anayasalar getirip bu ülkeleri hükmetmek ve yasa etkisini kalıcı olarak iptal etmektedirler. Onlar sözü geçen düzenlemeleri yaparken, haklara göre insanların köleleştirilmesini benzeri etkiye sahip olan veyahut kanonik hukuk sistemini kullanırlar.

Bir "anayasa", her Parlamentoların bütün yazıları, diğer tutanakları veya yönetmelikleri aşırı pozitiv hakkın ihlalidir, ve kabul edilemez yönetmeliklerdir. yalnızca bu haklar ilgi sahibinin, tek insanın, kullanabilecek ve kullanabilen en yüksek pozitif haklara karşı hakarette bulunur. Şimdiye kadar bu dünyanın hiçbir anayasası bunu garanti edemez.ülkenin bağımsız insanları tarafından serbestçe seçildiğinde, ve yalnız o zaman doğrudan bir anayasadır.

Bu nedenle, Yeni Dünya Düzeni bu hakları kaplamadan ve kullanılmasını yine engellemeden önce „de jure und de facto“ tüm ulusların hak ve fiilî hak sahipleri tarafından hakların hükmetmesi gereklidir. Almanya Yasa ve Kanun Kurucu Meclisi, kendi ülkesinin ve bütün diğer dünya ülke insanlarının haklarını, Anayasa Meclisi baglantisinda, ve hak sahiplerine iade edilene kadar güvence altına alır.

Daha ayrıntılı olarak tanımlanacak ve her bireye verilecek haklar , Şimdiye dek gizlenmiş ve bu nedenle insanlığın çoğunluğu tarafından bilinmeyen haklar,

yönelik, ulusların “sözde anayasalarının“, hiçbirinde dikkate alınmamakta ve böylece insanlığın köleleştirilmesinden kurtulmayı temelden engellemektedir veya dışlamaktadır.

Belirtilen haklar bireysel uluslar insanlarina iade edilene kadar, bu Kararnameyi çıkarırken kendi ülkelerinin içinde veya dışında yaşayan herkes için geçerlidir., 3. madde altındaki temel anayasa, icerigi insanlarla yapılan uluslararası görüşmelerden sonra en önemli ve eşzamanlı fikirlerini yansıtmaktadır.


§ 1


Almanya Kurucu Meclisi, 28 sayılı kararname ve 24 sayılı kanun ile 15 Temmuz 2019 tarihinde Genel Kurulun yetkisine bir yasama, kanun yapma yasayıcı ve kanun oluşturucu meclisi olma görevini eklemiştir. 28 sayılı kararnamenin ve dolayısıyla 24 sayılı kanunun asıl metinleri eksiksiz şekilde aşağıda yer almaktadır:


28 Sayılı Kararname Metni:


§ 1. Almanya Kurucu Meclisi, 1 Kasım 2014 ila 15 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki süre zarfında toplamda 27 (yirmi yedi) kararname ile bunları izleyen yasaları kabul etmiştir.

Ayrıca, 4 Nisan 2016 tarihli çekirdek anayasa, bunun ardından bazı anayasa değişiklikleri ve vatandaşlık kanunu ile buna ilişkin idari mevzuat kabul edilmiştir.

Diğer tüm kanun metinlerinde olduğu gibi tüm anayasa metinleri ve anayasa değişiklikleri ile birlikte bir tam anayasa taslağı da yayımlanmıştır. Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler herkese açıktır.

§ 2. § 1 kapsamında daha detaylı şekilde belirtilen belgelerin geçerliliği, Kurucu Meclisin kurumlarını ve daha sonra ortaya çıkabilecek siyasal sistemi kapsar.

§ 3. Kanunlara, Kurucu Meclisin ötesinde tam geçerlilik kazandırmak için Almanya Kurucu Meclisi, uluslararası hukuka ilişkin daha fazla hüküm dahil ederek hukuki etkisini genişletmektedir ve bu 28 sayılı kararname ve dolayısıyla 24 sayılı kanun ile şimdiye kadar sahip olduğu statüsünün ötesinde bigt


 

Ulusal Yasama Meclisidir

 

(yasal kaynak fransiz - Assemblée nationale législative)


§ 4. Bu Yasama Ulusal Meclisi derhal, ihanet veya çelişkili olmayan etkisi ile, kapsamında Krallık Naibinin sahip olduğu hukuki bir açıklamada bulunursa: çekirdek anayasa kamu yasama tek yegane bağımsız yasa verici olarak,4 Nisan 2016 tarihli anayasa uyarınca, § 4, § 1 ve § 5, § 1.1 ile 1.4 geçerli anayasa değişikliklerini, yasaları veya diğer …yasa eklemeleri...mevzuatı geçerlidir

§ 5. Ulusal Yasama Meclisi kapsamında, diğer tüm yasal prosedürler, tüm yasal kurumlar veya kuruluşları yasadışıdir ve hukuki ceza ile cezalandırılabilir.

28 sayılı kararnamenin yasal metnin sonu

 

§ 2


Almanya Kurucu ve Yasama Meclisinin var olduğu sürece yetki alanını bir kez daha aşağıdaki şekilde genişlettiğini ortaya konmuştur:


Almanya Kurucu ve Yasama Meclisinin kanunlarına, bu uluslararası hukuk belgesinin ötesinde tam geçerlilik kazandırmak için hukuk dünyasının tüm bölgelerini ve uluslarını kapsayacak ve ihtiva edecek olan

 

Kurucu Dünya Meclisi’nin

(Constituent World Assembly)


ilan edilmesiyle birlikte Almanya Kurucu ve Yasama Meclisi de hukuki etkisini genişletmeketir.


§ 3


Dünya Anayasası


Kendini insanlık olarak tanımlayan, anne rahmindeki oluşumlarından itibaren tüm yaratılış haklarına sahip olan zihin ve ruh sahibi, yaşayan, ölmemiş veya yitmemiş varlıklar;

- salt hak sahipleri ve bunun ötesinde binlerce yıldır yaşamış ve yerleşmiş oldukları kendi topraklarında, yani dünyanın tamamında, mevcut vatanlarının tüm bölgelerinde yaratılışın doğal evrimi sonucu meydana gelmiş hak sahipleri olarak,

- Dünya Anayasası Meclisi bünyesinde birleşmiş ve kendi halklarının tek hak sahipleri sıfatıyla insanlığın bundan böyle geçerli olacak anayasasını belirlemiş olarak,

- özgürlüğü, insanlığı, bağımsızlığı ve barışı yeryüzünün tüm insanlarına karşı şeffaf şekilde ve onlarla bir araya gelerek dünyayı güçlendirme konusunda kendi sorumluluklarını yerine getirme çabası göstererek,

- ortak kazanımların ve geçmiş / gelecek tüm nesillere karşı üstlenilen sorumluluğun bilincinde olarak sahip oldukları çeşitliliğe karşılıklı saygı gösterme ve dikkat etme niyetiyle,

- yalnızca özgürlüğüne sahip çıkanların özgür olabileceğini ve bu dünyadaki tüm insanların olduğu gibi halkın gücünün daima her bir bireyin refahına bağlı olduğunu ve ancak bu şekilde herkesin bu tatmine ve duyguya mazhar olacağını bilerek,

- hiçbir yasal hakkın dünyaya gelen bir varlığın üzerinde olamayacağını, ona boyun eğdiremeyeceğini, onu kısıtlayamayacağını, hareket ve düşüncelerini etkileyemeyeceğini geçmiş nesillerden tecrübe etmiş olarak,

- dinin ve fanatizmin tüm çeşitlerine karşı yaratılışın korunması görevini üstlenerek ve bununla birlikte düşünen ve hisseden varlıkların bir arada yaşayabilmesi için manevi tatminlerinin anlamının bilincinde olarak,

- kendilerinin ve dünyaya getirdikleri tüm canlıların her şekilde var olma ve yaşama hakkına binaen yaşam alanlarını, yani tüm dünyayı korumak ve varlığını sürdürmek için yoğun çaba sarf ederek,

bu temel anayasayı kendi aralarında ve birbirleri ile geçerli olacak şekilde en yüce, insani yeminlerini ederek ortak anlaşmaları olarak kabul etmiş, açıklamış ve tüm diğer yasalarda ve aynı zamanda hukuk sistemlerinde bağlayıcı, mevcut ve etkin bir konuma taşımışlardır.


Anlaşmalar


Hukuki yapı, halihazırda var olan hukuk dünyasında tüm milletlerin konfederasyonu olarak adlandırılan konfederasyonun sahip olduğu kurallara göre inşa edilmiştir.

Tüm halklar, boylar ve aynı zamanda kendi kurallarına göre şekil verdikleri devlet oluşumları; egemen devletler olarak kalmanın yanı sıra Almanya Kurucu Meclisinde hep birlikte geleceğin planlandığı Dünya Kurucu ve Yasama Meclisi bünyesinde üye devlet konumunda olurlar.

Tüm egemen devletlerin halkları, ortak anayasanın temel hükümlerini kabul eder ve kendi bölgelerinde bu temel anayasayla çelişecek, onun temel bileşenlerini ortadan kaldıracak, uygulanmasını engelleyecek veya etkisini değiştirecek mahiyette olan herhangi bir anlaşmaya müsaade etmemeyi taahhüt ederler.

Kendi aralarında kararlaştırarak tüm insanların iyiliğine hizmet etmek üzere Konfederasyona ve bu Konfederasyonun temsilcilerine tam yetki verirler.

Tüm insanların iyiliğine yönelik anlaşmalarını ve kararlarını gözetmek ve bunlara uyulmasına dikkat etmek Konfederasyonun her bir halka ve devlete mensup insanlara karşı görevidir.


Burada her zaman için geçerli olacak şekilde aşağıda belirtilen hususlar bildirilmiştir:


- Bu düzenleme; kendi halkı, kendi bölgesi ve güç kullanma yaptırım uygulama yetkisi bulunmayan bir Konfederasyon için geçerlidir.

- Hukuki yaptırım yetkisi, hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak şekilde her bir milletin halkına ve Konfederasyonun bölgelerine aittir.

- Kişinin yasal olarak maskelenmesi ve sivil ölüm, hangi şekilde olursa olsun bu Konfederasyonda vücut bulamaz.

- İttifak; egemen halklardan, devletlerden ve ittifakı kabul eden özgür kişilerden meydana gelir.

- Kilise hukukunun veya bunun etkisiyle aynı mahiyetteki köleleştirici hukukun uygulanması, tüm bölgeleri ve tüm insanları kapsayacak şekilde yasaklanmıştır.

- Anayasada ve bu anlaşmada değişiklik yapılması ancak tüm insanlara hizmet ettiği sürece mümkündür.


Kapsam


Anayasa ve bu anlaşma;

- bu Konfederasyonun üyesi olan ve anayasayı kendi bölgesi için bağlayıcı olacak şekilde geçerli ilan etmiş ve yasal olarak geçerli kılmış her egemen devleti ve / veya

- bu anayasayla ters düşmeyen tüm milletleri ve bu milletlerin tüm insanlarını,

- düzenlemenin korunmasına katıldığını, dolayısıyla anayasayı ve anlaşmaları kabul ettiğini ilan eden tüm insanları kapsar.


Açıklama


Federal Almanya Devleti halkı, bu vesileyle Federal Almanya Devletinin ve / veya yukarıda belirtilen Konfederasyonun çatısı altındaki her egemen ve özgür insan adına anlaşmaları ve anayasayı tanıdığını, değerleri ve ortak görevleri desteklediğini, gözettiğini ve savunduğunu beyan eder. Anayasa ve bu anayasaya ilişkin anlaşmaların bir parçasını oluşturan anlaşmalar, bu vesileyle bu hukuk dünyası için yasal olarak geçerlilik kazanmıştır.


Federal Almanya Devleti Kurucu ve Yasama Meclisinin 1 Kasım 2014 tarihinde Federal Almanya Devleti için yapılan genel kurul toplantısı dolayısıyla, 11 Ekim 2015 tarihli geçerlilik kazandırma statüsüyle, bunun yanı sıra 28 Ekim 1918 tarihli hukuki durum ile Krallık Naibinin sahip olduğu hukuki statüsüyle, siyasal sistemin yürürlüğe girdiği şekilde, 4 Nisan 2016 tarihli çekirdek anayasada olduğu gibi işbu 29 sayılı kararname ve dolayısıyla 25 sayılı kanun; bugün, 26 Eylül 2019 tarihinde Avrupa yaz saati ile 22:10’da geçerlilik kazanmıştır.

 

Dünya YASA Kurucu Meclisi icin tiklayain : www.world-assembly.com